Om 100% FREMMED?

100% FREMMED? er et dokumentarisk kunstprojekt, der er opbygget til 250 portrætter i tekst, billede og ord tilhørende 250 statistisk udvalgte borgere, der har fået asyl i Danmark siden 1956. Med støtte fra Nordea-fonden har hovedudstillingen i 2017, 2018 og 2019 rejst Danmark rundt og opdateret Danmarksbilledet med 250 portrætter af mennesker med flygtningebaggrund, som nu er skrevet ind i danmarkshistorien.

Meningsdannere forsøger jævnligt at indfange danskheden gennem referencer til en særlig slags mad, fritidsaktiviteter, historiske begivenheder og danske landskaber. Men det bliver stadigt sværere at skabe en fortælling, der er karakteristisk for Danmark, og samtidigt fællesskabsdannende. Det er desuden sjældent, vi spørger dem, som danskhedsdebatten handler om, hvad de mener. Det gør 100% FREMMED?

Deltagerne i udstillingen repræsenterer de 167.000 mennesker som har fået asyl i Danmark de seneste 60 år, primært fra 40 lande. Den ældste deltager kom hertil fra Ungarn i 1956, og de senest ankomne er flygtet fra den syriske borgerkrig. Med 100% Fremmed? svarer de tidligere flygtninge selv på et af tidens store spørgsmål: Hvor fremmed de føler sig. Svarende er modsat spørgsmålet meget komplekse og personlige fortællinger om tilhørsforhold, længsler og drømme, minder om mennesker og steder, holdninger til samfund, køn, kultur og religion.

 

Mange er flygtet fordi spørgsmålet om nationalitet og etnicitet blev rejst i deres hjemland, nogle føler sig hjemme i byen men fremmede i nationen, en del er ”statistisk statsløse” og har aldrig set deres ”hjemland”. Nogle er flygtet fordi de er kristne, kommunister eller har kæmpet for demokrati hele deres liv. 

Tilsammen viser summen af historierne en kompleksitet af multilagrede identiteter, hvor alle ideer om faste kategoriseringer sprænges. Nationalitet bliver kun en af mange grunde til at føle sig fremmed, og udstillingen peger på det vi har tilfælles på tværs af sociale, kulturelle og nationale skel.

100% FREMMED? er den første større kunst-dokumentariske indsamling af denne befolkningsgruppes personlige beretninger. De mange fortællinger overleveres til landets arkiver og baner vej for en ny og mere repræsentativ historieskrivning.

Projektet er skabt af Metropolis/Københavns Internationale Teater og kurator og fotograf Maja Nydal Eriksen. 100% FREMMED? er en del af Københavns Internationale Teaters projekt Metropolis, der skaber og præsenterer kunst i, med og for København ved at bearbejde byens usynlige fortællinger.

Et opdateret portræt af Danmark

100% FREMMED? er oprindeligt skabt med portrætter af 100 tidligere flygtninge fra hovedstadsområdet. Alle portrætter fra hovedudstillingen er skabt i Tivoli – En forlystelseshave og nationalklenodie der siden 1843 har repræsenteret det danske og det fremmede med lige dele nysgerrighed, hyldest, forsimpling og fortrængning. Et spejl på, og samtidigt et helle fra verden udenfor.

Med 100%FREMMED? tager de hundrede deltagere selv del i historiefortællingen. Her fungerer Tivoli som et gammeldags fotostudie, hvor de vælger deres baggrund og posering med de personer og genstande, der betyder mest for dem. Med parkens myriade af farver, figurer, symboler og materialer forsøger billederne at undslippe fortællingen om flygtningene som ”ofre” for deres skæbne. 

 

I billedkunsten bruges landskabet traditionelt som visuel kulisse for den danske nationale identitet. På rejsen gennem landet udvides portrætserien fortsat med landskaber der er karakteristiske for de 20 byer, – ofte med kulturhistorisk tyngde og forbindelser mellem det nationale og det globale.

På den måde bidrager projektet med en nutidig fortælling om Danmark som supplement til den nationalromantiske fremstilling. Samtidig dokumenterer og fortolker projektet Danmarks iscenesættelse af ”det fremmede” og vores fælles kulturarv.

Hvem står bag?

Produceret af Metropolis /KIT

Udstillingskoncept og fotos: Maja Nydal Eriksen

Interviews og tekster: Mette Katrine Balle Jensen og Sisse Nat-George

Udstillingslayout: Elisavet Papageorgiou

Turnékoordinering: Louisa Thorning Blindbæk

Kommunikation: Louise Kaare Jacobsen og Sunna Reitov Korpe

Udstillingsproduktionen er støttet af Statens Kunstfond, Københavns Kommune, Sportgoodsfonden, Interkulturelt Center og Knud Højgaards Fond

Turné og aktiviteter 2018-19 er støttet af Nordea-fonden og de enkelte samarbejdspartnere

Tak til Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, De Danske Sprogcentre, Rådet for Etniske Minoriteter, Københavns Universitet og VerdensKulturCentret

Fakta

Udstillingen 100% FREMMED? blev skabt i 2017 til Metropolis og blev vist på Københavns Rådhus samt i forskellige byrum i København, hvor den er set af mere end 100.000 mennesker. På baggrund af successen valgte Nordea-fonden at støtte en udbredelse og udvidelse af udstillingen med turné og op mod 200 nye portrætter i 2018-19.

Afghanistan (11), Armenien (1), Bangladesh (1), Bosnien-Hercegovina (6), Burundi (1), Chile (1), Colombia (1), DR Congo (1), Eritrea (3), Etiopien (1), Indonesien (1), Irak (14), Iran (7), Jugoslavien (1), Kina (1), Kosovo (1), Pakistan (1), Polen (2), Rusland (1), Rwanda (1), Somalia (7), Sri Lanka (5), Statsløse (9), Sudan (1), Syrien (11), Tjekkoslovakiet (1), Tyrkiet (1), Ungarn (1), Vietnam (7)

Deltagerne er valgt på baggrund af tal hentet fra Danmarks Statistik ift. oprindelsesland, køn, årstal for ankomst og familiesammenføring. Som udgangspunkt repræsenterer 1 deltager dermed 1600 flygtninge. Nogle tal er rundet ned, mens andre er rundet op for at nå 1%. Derved opnåes den bredeste repræsentation hvor deltagerne tilsammen repræsenterer 29 forskellige nationaliteter   

Danmark var et af de første lande til at underskrive FNs Flygtningekonvention fra 1951, der sikrede flygtninges menneskerettigheder. 100% FREMMED? går tilbage til 1956, da det var her, de første større flygtningegrupper ankom i kølvandet på Den Ungarske Opstand, og Dansk Flygtningehjælp blev oprettet.

Københavns Internationale Teater er drivkraften inden for den tværkunstneriske, internationale scenekunst i Danmark og har siden 1981 produceret mere end 50 internationale festivaler, workshops, seminarer, showcases og meget andet, heriblandt de mange Images-festivaler med fokus på kunstnere fra Afrika, Mellemøsten, m.m.

Metropolis, der præsenterer international performance og kunst i byens rum, er Københavns Internationale Teaters hovedprojekt. Metropolis udforsker byen og dens borgere både fysisk og metafysisk med stedspecifikke forestillinger og installationer. For Metropolis er byen både subjekt, objekt og ramme, og alle produktioner præsenteres i, for og med byen.

Om Maja Nydal Eriksen

Maja Nydal Eriksen er uddannet fotograf og kulturproducent. Hendes arbejde udfordrer ofte de fortællinger der gengives i medier og arkiver af en særlig gruppe mennesker. Majas arbejde er baseret på samskabelse med deltagerne, for at skabe et ”frirum” hvor fortællingerne nedbrydes og opbygges på ny. På den måde skabes et tredje sprog hvor mediernes genfortællinger om et givet emne afbrydes af ”de portrætterede” for en stund.  

Arbejdet består sjældent kun af selve portrætteringen, men inkluderer workshops, undervisning, foreningsmøder, live historiefortælling af deltagerne og tekstportrætter af alle portrætterede. Forgrener sig ofte længere ud medierepræsentationer, og er baseret på samskabelse med deltagerne. For at få et bredt publikum engageret i det nye historieforløb vises projekterne både i rådhuse, offentlige pladser, biblioteker, kulturhuse og kunsthaller.

Maja har kurateret og udstillet egne værker siden 2008.

Besøg Majas hjemmeside her  www.majanydal.com

Maja Nydal Eriksen​

fotograf og kulturproducent