100% FREMMED? er et storstilet dokumentarisk kunstprojekt, der løbende opbygges til op mod 300 portrætter, 300 interviews og 300 stemmer tilhørende 300 statistisk udvalgte borgere, der er kommet til Danmark som flygtninge siden 1956. 

Med støtte fra Nordea-fonden og de enkelte samarbejdspartnere/kommuner rejser den store byrumsudstilling med de første 100 portrætter til 20 byer over hele landet i 2018 og 2019 og udvides for hver by med 10 portrætter af lokale tidligere flygtninge.

Hermed opdateres fremstillingen af Danmark med en nuanceret og mangfoldig fortælling. Alle 300 portrætter samles løbende i det levende arkiv her på hjemmesiden. 100% FREMMED? skriver nye kapitler til Danmarkshistorien. Over de næste to år indsamles og udstilles personlige fortællinger af op mod 300 tidligere flygtninge, når det dokukmentariske kunstprojekt tager på danmarksrejse til 20 byer.

Meningsdannere forsøger jævnligt at indfange danskheden gennem referencer til en særlig slags mad, fritidsaktiviteter, historiske begivenheder og danske landskaber. Men det bliver sværere at skabe en fortælling, der er karakteristisk for Danmark, og samtidigt fællesskabsdannende.

Det er dog sjældent, at vi spørger dem, som danskhedsdebatten handler om, hvad de mener. Det gør 100% FREMMED?

100% FREMMED? er 100 meget forskellige fortællinger om at være flygtning i Danmark i dag. De viser, hvordan nationalitet kun er én ud af mange grunde til at føle sig fremmed, og peger på det, vi har tilfælles på tværs af sociale, kulturelle og nationale skel.

Vi afholder løbende åbninger af udstillingen og skoleforløb, hvor deltagere fra 100% FREMMED? fortæller sin historie.

HISTORIEN BAG 100% FREMMED?

100% FREMMED? er et dokumentarisk kunstprojekt med 100 portrætter og 100 tekster af 100 borgere, der statistisk repræsenterer de 161.000 mennesker, der har fået asyl i Danmark siden 1956.

De senere år har flygtningedebatten domineret mediebilledet. Først var der fokus på dem, som ankom, mens blikket nu især er rettet mod dem, som er her. Det spørgsmål, der går igen, er, hvor danske eller “fremmede” disse mennesker i grunden er?

Med 100% FREMMED? svarer 100 tidligere flygtninge i Danmark på dette forsimplende spørgsmål, med 100 komplekse og vidt forskellige fortællinger om at være menneske i Danmark i dag – fremmed eller ej. Fortællinger om tilhørsforhold, længsler og drømme, minder om mennesker og steder, holdninger til samfund, køn, kultur og religion. Her bliver nationalitet kun ét af mange parametre for det at føle sig fremmed.

Alle portrætter er skabt i Tivoli – En forlystelseshave og nationalklenodie der siden 1843 har repræsenteret det danske og det fremmede med lige dele nysgerrighed, hyldest, forsimpling og fortrængning. Et spejl på, og samtidigt et helle fra verden udenfor, hvor gæsterne kan lege med den personlige såvel som den nationale identitet for en stund.

Med 100%FREMMED? tager de hundrede tidligere flygtninge selv del i historiefortællingen. Her fungerer Tivoli som et gammeldags fotostudie, hvor deltagerne klæder sig pænt på, vælger deres baggrund og posering med de personer og genstande, der betyder mest for dem. Med parkens myriade af farver, figurer, symboler og materialer forsøger billederne at undslippe fortællingen om flygtningene som ”ofre” for deres skæbne. 

Deltagerne er valgt ud fra fire statistiske kriterier: oprindelsesland, køn, årstal for ankomst til Danmark og familiesammenførelse samt forskellighed indenfor politisk, religiøs, etnisk og professionel baggrund.

100%FREMMED? er den første større kunst-dokumentariske indsamling af denne befolkningsgruppes personlige beretninger. De 100 fortællinger er overleveret til Københavns Stadsarkiv, og baner således vej for en ny og mere repræsentativ historieskrivning.

Projektet er skabt af Metropolis/Københavns Internationale Teater og Maja Nydal Eriksen. 100% FREMMED? er en del af Københavns Internationale Teaters projekt Metropolis, der skaber og præsenterer kunst i, med og for København ved at bearbejde byens usynlige fortællinger.

Hvem står bag?

Produceret af Metropolis/Københavns Internationale Teater
Udstillingskoncept og fotos: Maja Nydal Eriksen
Interviews, tekster, research: Mette Katrine Balle Jensen og Sisse Nat-George

Udstillingslayout: Elisavet Papageorgiou

Turnékoordinering: Louisa Thorning Blindbæk

Kommunikation: Sunna Reitov Korpe

Udstillingsproduktion støttet af Statens Kunstfond, Københavns Kommune, Sportgoodsfonden, Interkulturelt Center og Knud Højgaards Fond

Turné og aktiviteter 2018-19 støttet af Nordea-fonden og de enkelte kommuner/samarbejdspartnere

Tak til Dansk Flygtningehjælp, De Danske Sprogcentre, Rådet for Etniske Minoriteter, Københavns Universitet og VerdensKulturCentret

Fakta

Udstillingen 100% FREMMED? blev skabt i 2017 til Metropolis og blev vist på bl.a. Københavns Rådhus samt i udendørs byrum i København, hvor den i alt er set af mere end 100.000 mennesker. På baggrund af successen valgte Nordea-fonden at støtte en udbredelse og udvidelse af udstillingen med turné og op mod 200 nye portrætter i 2018-19.

Afghanistan (11), Armenien (1), Bangladesh (1), Bosnien-Hercegovina (6), Burundi (1), Chile (1), Colombia (1), DR Congo (1), Eritrea (3), Etiopien (1), Indonesien (1), Irak (14), Iran (7), Jugoslavien (1), Kina (1), Kosovo (1), Pakistan (1), Polen (2), Rusland (1), Rwanda (1), Somalia (7), Sri Lanka (5), Statsløse (9), Sudan (1), Syrien (11), Tjekkoslovakiet (1), Tyrkiet (1), Ungarn (1), Vietnam (7)

Deltagerne er valgt på baggrund af tal hentet fra Danmarks Statistik ift. oprindelsesland, køn, årstal for ankomst og familiesammenføring. Som udgangspunkt repræsenterer 1 deltager dermed 1600 flygtninge. Nogle tal er rundet ned, mens andre er rundet op for at nå 1%.    

Danmark var et af de første lande til at underskrive FNs Flygtningekonvention fra 1951, der sikrede flygtninges menneskerettigheder. 100% FREMMED? går tilbage til 1956, da det var her, de første større flygtningegrupper ankom i kølvandet på Den Ungarske Opstand, og Dansk Flygtningehjælp blev oprettet.

Københavns Internationale Teater er drivkraften inden for den tværkunstneriske, internationale scenekunst i Danmark og har siden 1981 produceret mere end 50 internationale festivaler, workshops, seminarer, showcases og meget andet, heriblandt de mange Images-festivaler med fokus på kunstnere fra Afrika, Mellemøsten, m.m.

Metropolis, der præsenterer international performance og kunst i byens rum, er Københavns Internationale Teaters hovedprojekt. Metropolis udforsker byen og dens borgere både fysisk og metafysisk med stedspecifikke forestillinger og installationer. For Metropolis er byen både subjekt, objekt og ramme, og alle produktioner præsenteres i, for og med byen.

Natanat MNE

Om Maja Nydal Eriksen

Maja Nydal Eriksen (f. 1983) er uddannet fotograf og kulturproducent. Hendes arbejde udfordrer og genopsætter arkiver og medierepræsentationer, som er baseret på samskabelse med deltagerne. Denne proces kan vare flere måneder og er nøglen til at indramme de kulturelle betingelser – fysisk, socialt, underbevidste ønsker og udfordringer af et sted eller en gruppe af mennesker.

Maja udvikler et “tredje sprog” hvor fotografierne skaber alternative narrativer – det handler hverken om hvordan hun eller deltagerne ser sig selv – men om forhandlede realiteter, hvor nye betydninger opstår. Denne proces af samarbejde og visuel storytelling åbner op for en “frizone” som giver plads til genfortolkning af samfundets strukturer, som vi ofte accepterer og tager for givet.

Læs mere på www.majanydal.com

Maja Nydal Eriksen​

fotograf og kulturproducent

Kontakt

Metropolis
c/o Københavns Internationale Teater

Refshalevej 163 A, 1
DK-1432 København K
Mail: projekt@kit.dk

Links

Kunstprojekt
Tidligere flygtninge
Kunstprojekt København

Nordea Fonden
Følg udstillingen på de sociale medier