Undervisningsmateriale

Skoleforløb 2018-2019

I 2018 og 2019 har vi afholdt over 100 skoleforløb, for 160 skoleklasser, på 50 skoler i 22 kommuner i hele landet.

Formålet med skole og formidlingsforløbene er ikke blot at give eleverne/kursisterne en udvidet viden/horisont omkring flygtninge og andre kulturer, men også at bidrage til en ny selvforståelse – At vise at der generelt er forskel på mennesker og skabe et trykt rum for at stille spørgsmål til forskelligheden. Dette kombineret med et fokus på fortolkningsredskaber ift. identitets- og portrætkultur hos de unge selv med afsæt i de iscenesatte portrætter fra 100% Fremmed?

Med 100% Fremmed? skole og formidlingsforløb åbnes et rum hvor det er tilladt at italesætte tanker, følelser, fordomme og holdninger – og bringe ”os og dem” tættere på hinanden.

Herudover tales der med eleverne/kursisterne om det at føle sig fremmed eller udenfor, om hvordan vi som mennesker lærer at forstå hinandens forskelligheder bedre (om det er nationalitet, politiske holdninger, særinteresser, køn, familierelationer, psykisk sårbarhed osv. – relaterbare almenmenneskelige tematikker). Samtidig med, at der arbejdes med konceptet identitet igennem et fokus på at øge elevernes/kursisternes egen selvbevidsthed og selvtillid.

Vores skoleformidlere sætter sig selv i rampelyset med deres personlige fortællinger om deres flugt, møde med Danmark og deres liv generelt. Eleverne inviteres til at stille spørgsmål og gå i dialog, hvorpå undren kan blive italesat og nye aspekter og refleksioner opstår.

I de sidste to år har vi tilbudt skoleklasser rundt omkring i landet, rundvisning i udstillingen, oplæg og workshops om udstillingens baggrund og hovedtemaer, samt møde med én af de 100 deltagere fra udstillingen.

Reaktioner fra              lærere og elever

“Kære 100% Fremmed? Tusind tak for nogle spændende rundture, fortællinger og undervisningsforløb. Jeg har nu deltaget 3 gange og nye oplysninger og vinkler kommer på hver gang. Eleverne er meget opslugte af de forskellige historier fra flygtninge. Både dem de kan læse sig til og dem der bliver refereret, men særligt ”det levende element” fanger de unges opmærksomhed. I er gode til at gøre undervisningen relevant og nærværende. 1000 tak”

– Eva Scherning, Østervangsskolen

“Som lærer til et valghold med elever i alderen 14-16 år synes jeg at udstillingen er relevant, spændende, æstetisk og aktuel. Den gir’ et indblik i det kunstneriske arbejde, den er filosofisk og den er oplagt at bruge som oplæg til at arbejde med selvportrættet og det at iscenesætte sig selv i den digitale tidsalder, som vi er en del af. 1000 tak til Usha og Louisa for en inspirerende eftermiddag.”

– Camilla Jeppesen
Klostermarksskolen

”Kære 100% Fremmed? 100 tak for i dag. Arrangementet har været ALT! Inspirerende, tankevækkende, konkret, abstrakt, livsgivende og sørgeligt. En personlig beretning fra Manila fik vi også med i posen og hold da op hvor giver det meget at få ”praksis”/hverdagen med i stedet for bare teorien. Vi kan anbefale dette forløb både til billedkunst, samfundsfag og dansk. Endnu engang tak for oplevelsen. Mange (efter)tanker fra..”

– Betina og Maria, Jyllingeskole 

Skærmbillede 2019-11-26 kl. 15.47.52

“Jeg oplever, at jeg åbner skoleelevernes øjne for en verden og nogle nuancer som de ikke kendte til, at de går fra forløbet med udstillingen med en udvidet horisont. Men der er også dem, hvor jeg ikke åbner deres øjne for en virkelighed som de ikke kendte til. Tværtimod præsenterer jeg dem for en virkelighed de kender alt for godt til – som børn af indvandrere eller flygtninge i Danmark, oplever de den samme modstand, som jeg har oplevet. I stedet for at åbne en ny virkelighed for disse børn, prøver jeg at vise dem hvordan de kan møde den modstand og gå stærkere derfra.”

Nawras Al-Hashimi / Deltager og skoleformidler / 40 år / mand / enlig / pædagog / København N / fra Irak / kom til Danmark i 1993 / opholdstilladelse samme år

Vi har afholdt skoleforløb på:

Horsens Byskole, Steiner Skolen, Høje-Taastrup Gymnasium, Rødovre Gymnasium, Holstebro Gymnasium, VIA University College Silkeborg, Engdalskolen, Vorrevangsskolen, Forældreskolen, Skt. Knuds Skole, Engdalskolen, Frederiksbjerg skole, Aarhus Fri Skole, Rundhøjskolen, Kragelundskolen, Tranbjerg Skole, Hasle Skole, Vestervang Skole, Overlund Skole, Hald Eg Skole, Deutsche Privat Schule, Darum Børneby, Danmarksgadeskolen Urban, Vitaskolen, Boldesager Skole, Skads Skole, Højdevangsskolen, Holbergskolen, Vibenshus Skole, Sundbyøster Skole, Langelinieskole, Randersgades Skole, Guldbergskole, Tagensbo Skole, Hedevangsskolen, NEXT, Østervangsskolen, Trekroner Skole, Absalon Skole, Augustenborg Skole, Nydamsskolen, Statsskolen, Hørup Central Skole, Korshøjskolen, Forberedelsesskolen, C. La Cours Skole, Tirsdalens Skole, Nørrevangsskolen, Randers Kristne Friskole, Gustav Johannsen-Skolen, Sortevej Børne- og Ungdomshus, Medelby Danske Skole, Nysted Skole, Rødby Skole, Nordbyskolen, Svenstrup Skole, Byplanvejens Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Ungecenter 2610, Tinderhøj Skole, Valhøj Skole, Islev Skole, Virklund Skole, Balleskolen, Sølystskolen, Silkeborg Ungdomsskole, Hvinningdal Skole og Holstebro Gymnasium.

I følgende byer:

København, Køge, Rødovre, Ballerup, Høje-Taastrup, Roskilde, Sønderborg, Flensborg, Lolland-Falster, Randers, Skagen, Aalborg, Rødovre, Horsens, Aarhus, Viborg, Vejle, Herning, Bornholm, Aabenraa (herunder Frøslev), Esbjerg og Silkeborg

Undervisere

Muhibo Muhudin

Deltager & skoleformidler

Nawras Al-Hashimi

Deltager & skoleformidler

Manila Ghafuri

Deltager & skoleformidler

Usha Balamanoharan

Deltager & skoleformidler

Hussein Hirey

Deltager & skoleformidler

Zoran Lekovic

Skoleformidler

Louisa Blindbæk

Turnékoordinator & skoleformidler

Forløb udbydes og udvikles fremadrettet, kontakt louisa@louisa.dk