.

Sønderborg

Alle portrætter i Sønderborg er skabt i området ved Dybbøl Banke. I billedkunsten bruges landskabet traditionelt som visuel kulisse og repræsentant for den danske nationale identitet. 100% FREMMED? lægger sig op ad den tradition ved at portrættere deltagerne i landskabsmotiver karakteristiske for de 20 byer, ofte med kulturhistorisk tyngde og forbindelser mellem det nationale og det globale. På den måde bidrager projektet med en nutidig fortælling om Danmark som supplement til den klassisk nationalromantiske fremstilling.

Området ved Dybbøl Banke er indbegrebet af den institutionaliserede danske kulturarv. Stedet er valgt som baggrund for portrætterne, da det er en klar geografisk markør for Sønderborg samt nationalt symbol for dansk identitet og fællesskab. De 10 deltagere er taget på tur i kulturarven, som moderne turister på segway i et erindringslandskab for to nationer der vækker til eftertanke om krig og fred. På den måde forbindes stedet med egne erfaringer og udfordringer med krig og ufred, grænsedragninger samt mindretal og flertals problematikker.