Fag og forløb til grundskolen

Forløbene beskrevet på denne side henvender sig til grundskolens mellemtrin og udskoling: folkeskoler, friskoler, privatskoler og efterskoler. 

Takket være et tilskud fra Nordea-fonden kan vi nu tilbyde gratis workshops, samt møde med én af de portrætterede deltagere fra udstillingen til grundskoler i de samarbejdskommuner/værtsbyer, hvor 100% Fremmed? vises i 2018 og 2019.

Workshop eller rundvisning – en unik oplevelse for hele klassen

Vores workshop har fokus på den gode, lærerige og refleksive oplevelse i og med udstillingen, i et fagligt afsæt indenfor samfundsfag, dansk og billedkunst.

Vores workshops spænder bredt i både tekstkreerende, analyserende, visuelle og refleksive øvelser, hvor eleverne får mulighed for at udvikle sig fagligt samt reflektere over spørgsmål som ”danskhed og fremmedhed”, identitet, livsfortællinger, stereotyper, kultur, nationalitet, etnicitet, ligheder og forskelle, flygtninge, integration, m.m.

Der er således mulighed for skræddersyede faglige forløb, hvor workshops tilpasses din klasses niveau og ønsker, hvilket giver mulighed for en helt unik oplevelse og faglig kombination til undervisningen i klasselokalet.

Vi oplever gang på gang, hvordan eleverne bliver utrolig betagede og nysgerrige omkring de emner udstillingen omhandler og særligt er dét at møde en af de portrætterede deltagere fra udstillingen, en stor oplevelse for eleverne. Når eleverne kan stille spørgsmål, og gå i dialog med et af menneske bag tallene, opstår et enestående møde, hvor nysgerrighed, eventuelle fordomme og undren kan blive iitalesat og nye aspekter og refleksioner opstår.

Vores største fokus i vores workshops, er at give eleverne en god oplevelse med hjem, og vi kan derfor ikke garantere at kompetenceområder bliver dækket ved deltagelse i workshops, men alle øvelser er målrettet de færdigheds- og vidensmål, som indgår i kompetenceområderne, og vil derfor som oftest blive dækket. Vi henviser til undervisningsmaterialet, hvor kompetenceområderne kan blive dækket og står beskrevet.

Undervisningsmateriale – til brug hjemme på skolen

Vores tilbud om undervisningsforløb ifb. Med udstillingen, samt det nærværende undervisningsmateriale er henvendt til henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen, og er udviklet til brug i fagene billedkunst, dansk, historie og samfundsfag. Historiefaget udbydes dog kun som en del af undervisningsmaterialet og ikke som workshopforløb.

Undervisningsmaterialet består af en række øvelser, som alle kan laves både før og efter, I har set udstillingen og uafhængigt af hinanden. Vores erfaring er, at besøget i udstillingen fungerer som et godt oplæg til at arbejde med udstillingens temaer fremadrettet i undervisningen, med brug af undervisningsmaterialet. Vi anbefaler dog at du kort introducerer udstillingen og dens temaer til eleverne, inden I kommer og besøger udstillingen, så de er forberedte på, hvad de skal deltage i.

100% Fremmed? skoleformidlere

Workshops afholdes af producent og skolekoordinator Louisa Thorning Blindbæk, i samarbejde med deltagere fra udstillingen, som er vant til eller er blevet trænet i at arbejde med formidling/undervisning. På denne måde kan vi tilbyde en helt unik kombination af information omkring udstillingens temaer, hvor det personlige møde kombineres med faglighed.

Manila Ghafuri

DELTAGER & SKOLEFORMIDLER

25 år / studerer dansk / tidligere flygtning fra Afghanistan

Nawras Al-Hashimi

DELTAGER & SKOLEFORMIDLER

39 / pædagog / tidligere flygtning fra Irak

Hussein Hirey

DELTAGER & SKOLEFORMIDLER

39 år / BA i informationsvidenskab, lærer i modtageklasse / tidligere flygtning fra Somalia

Muhibo Muhudin

DELTAGER & SKOLEFORMIDLER

33 år / HF-studerende/ tidligere flygtning fra Somalia

Usha Balamanoharan

DELTAGER & SKOLEFORMIDLER

47 år / lægesekretær / tidligere flygtning fra Sri Lanka

Louisa Blindbæk

TURNÉKOORDINATOR & SKOLEFORMIDLER

30 år / cand.soc.

Typer af forløb

Følgende typer af forløb kan bookes igennem jeres lokale 100%FREMMED skoleforløbskoordinator.
Forneden kan du se hvad der er med i de forkskellige workshops.

Introduktion

1 time
 • Introduktion til hovedtematikker
 • Rundvisning
 • Baggrund for udstillingen
 • Oplæg til fortsat arbejde

Workshop

2 timer
 • Introduktion til hovedtematikker
 • Rundvisning
 • Baggrund for udstillingen
 • 1-2 workshopøvelser
 • Fokus på de tematikker underviseren vælger

Workshop

3 timer
 • Introduktion til hovedtematikker
 • Rundvisning
 • Baggrund for udstillingen
 • Diverse workshopøvelser
 • Fokus på de tematikker underviseren vælger

Kompetenceområder:

Det nærværende undervisningsmateriale supplerer undervisningen i nedenstående kompetenceområder og kan således sikre at det faglige niveau overholdes. Vi kan ikke garantere at kompetenceområder bliver dækket ved deltagelse i workshops, men alle øvelser er målrettet de færdigheds- og vidensmål, som indgår i kompetenceområderne og vil derfor som oftest blive dækket. Vores workshops fokus er på den gode, lærerige og refleksive oplevelse i og med udstillingen, i et fagligt afsæt indenfor samfundsfag, dansk og billedkunst.

Mellemtrinnet

Oplevelse og indsigt under kompetenceområdet Fortolkning.

Fortolkning under kompetenceområdet fortolkning.

 Historiske spor under kompetenceområdet Kildearbejde.

Kronologi, brud og kontinuitet under kompetenceområdet Kronologi og sammenhæng.

Billedfunktion og billedkomposition under kompetenceområdet Billedanalyse samt udstilling og formidling under kompetenceområdet 

Udskolingen

Fortolkning og Fremstilling under kompetenceområdet Fortolkning og Fremstilling.

Billedfunktion og Billedkomposition under kompetenceområdet Billedanalyse samt Materialer og Billedfremstilling under kompetenceområdet Billedkommunikation.

Socialisering under kompetenceområdet Social og kulturelle forhold – Demokrati under kompetenceområdet Politik samt Medier og politik under kompetenceområdet Politik

Metropolis/Københavns Internationale Teater er drivkraften inden for den tværkunstneriske, internationale scenekunst i Danmark og har siden 1981 produceret mere end 50 internationale festivaler, workshops, seminarer, showcases og meget andet, heriblandt de mange Images-festivaler med fokus på kunstnere fra Afrika, Mellemøsten, m.m.

Metropolis, der præsenterer international performance og kunst i byens rum, er Københavns Internationale Teaters hovedprojekt. Metropolis udforsker byen og dens borgere både fysisk og metafysisk med stedspecifikke forestillinger og installationer. For Metropolis er byen både subjekt, objekt og ramme, og alle produktioner præsenteres i, for og med byen.

Download undervisningsmateriale mellemtrin

Download undervisningsmateriale udskoling

”Kære 100% Fremmed? Tusind tak for nogle spændende rundture, fortællinger og undervisningsforløb. Jeg har nu deltaget 3 gange og nye oplysninger og vinkler kommer på hver gang. Eleverne er meget opslugte af de forskellige historier fra flygtninge. Både dem de kan læse sig til og dem der bliver refereret, men særligt ”det levende element” fanger de unges opmærksomhed. I er gode til at gøre undervisningen relevant og nærværende. 1000 tak”


Betina og Maria
jyllingeskole, JYLLINGE

”Kære 100% Fremmed? Tusind tak for nogle spændende rundture, fortællinger og undervisningsforløb. Jeg har nu deltaget 3 gange og nye oplysninger og vinkler kommer på hver gang. Eleverne er meget opslugte af de forskellige historier fra flygtninge. Både dem de kan læse sig til og dem der bliver refereret, men særligt ”det levende element” fanger de unges opmærksomhed. I er gode til at gøre undervisningen relevant og nærværende. 1000 tak”


Eva Scherning

ØSTERVANGSSKOLEN, ROSKILDE

”Som lærer til et valghold med elever i alderen 14-16 år synes jeg at udstillingen er relevant, spændende, æstetisk og aktuel. Den gir’ et indblik i det kunstneriske arbejde, den er filosofisk og den er oplagt at bruge som oplæg til at arbejde med selvportrættet og det at iscenesætte sig selv i den digitale tidsalder, som vi er en del af. 1000 tak til Usha og Louisa for en inspirerende eftermiddag.”


Camilla Jeppesen

KLOSTERMARKSSKOLEN, ROSKILDE

Download også

Download opslagsværk

Udstillingen i bogform

Har du flere spørgsmål om undervisningsforløb?

Skriv til projekt@kit.dk

Vi samarbejder med Flygtningebørn.dk

Flygtningebørn.dk er en interaktiv undervisningsportal, der vil klæde lærere, pædagoger og elever på i mødet med flygtningebørn. Portalen skal desuden skabe interaktivitet mellem lærere, pædagoger, flygtningebørn og danske skoleelever over hele landet.