Andre uddannelsesinstitutioner

Fag og forløb til andre uddannelsesinstitutioner

Forløbene beskrevet på denne side henvender sig til højskoler, sprogskoler, gymnasier, EUX, SOSU mm.

Takket være et tilskud fra Nordea-fonden, kan vi nu tilbyde gratis workshops, samt møde med én af de portrætterede deltagere fra udstillingen til uddannelsesinstitutioner i de samarbejdskommuner/værtsbyer, hvor 100% Fremmed? vises i 2018 og 2019.

Workshop eller rundvisning

Vores workshops fokus er på den gode, lærerige og refleksive oplevelse i og med udstillingen, i et fagligt afsæt indenfor fag som samfundsfag, dansk, engelsk, filosofi, religion, mediefag, billedkunst, mm.

Vores workshops spænder bredt i både tekstkreerende, analyserende, visuelle og refleksive øvelser, hvor eleverne/kursisterne får mulighed for at udvikle sig fagligt, og historisk samt reflektere over spørgsmål som ”danskhed og fremmedhed”, identitet, livsfortællinger, stereotyper, kultur, nationalitet, etnicitet, ligheder og forskelle, flygtninge, integration, m.m.

Der er således mulighed for skræddersyede faglige forløb, hvor workshops tilpasses din klasses eller dit holds niveau og ønsker, hvilket giver mulighed for en helt unik oplevelse og faglig kombination til undervisningen på skolen.

Vi oplever gang på gang, hvordan deltagere i vores workshops bliver utrolig betagede og nysgerrige omkring de emner udstillingen omhandler, og særligt er dét at møde en af de portrætterede deltagere fra udstillingen, en stor oplevelse for de besøgende.

Når eleverne/kursisterne kan stille spørgsmål og gå i dialog med et af menneske bag tallene, opstår et enestående møde, hvor nysgerrighed, eventuelle fordomme og undren kan blive italesat, og nye aspekter samt refleksioner opstår.

Workshops til gymnasiale uddannelser

I starten af 2018 viste vi 100% FREMMED? på henholdsvis Rødovre og Høje Taastrup Gymnasium. Her holdt vi både oplæg om udstillingen for alle skolens elever, og workshops med flere klasser enkeltvis.

Udstillingens mange diverse emner, kombineret med vores workshops fleksibilitet, gør at workshops kan blive inkorporerede som en del af et større forløb i flere forskellige fag. At besøge udstillingen, som en kombination til undervisningen i klasselokalet, gør at eleverne bedre kan forholde sig til de emner udstillingen berører.

Andre gymnasielærere har med fordel hentet inspiration fra undervisningsmaterialet til udskolingen, til at bruge hjemme i klasselokalet. Her kan vores opslagsværk over udstillingens mange emner også bruges, til mere emnespecifik undervisning.

Workshops til sprogskoler

Vi har flere steder haft gode erfaringer med at udbyde vores workshops til sprogskoleelever. Som ny borger i Danmark er udstillingen både et godt afsæt til at lære dansk, igennem diverse øvelser med afsæt i tekstportrætterne, men også et godt spejlbillede.

Med 29 nationaliteter repræsenteret igennem 100 forskellige personligheder, er der mange der kan finde historier, hvor de kan genkende egne følelser eller oplevelser. Herudover er billederne med de mange symboler og metaforer, en nem måde at øve sig i mundtligt dansk gennem billedanalyse og dialog, f.eks. om ligheder og forskelle.

Samtidig, eftersom udstillingen er den første danske dokumentation af de 161.000 tidligere flygtninge som har fået asyl i Danmark igennem de seneste 60 år, en reference som ny borger i Danmark, til at man er en del vores land og historie.

Workshops til højskoler eller andre kursusrettede uddannelser

Som noget nyt fra sommeren 2018 begynder vi nu at udbyde workshops til højskoler.

Vi ser at udstillingen har et unikt potentiale til at blive formidlet til netop højskoler. Dens bredde i emner og omfang, gør at vi uden tvivl kan tilpasse vores materiale til netop jeres hold.

Vi inviterer jer derfor til at få et indblik i den danske flygtningehistorie og reflektere, debattere og arbejde med udstillingens mange emner.

Er din uddannelsesinstitution ikke listet her, men du vil gerne booke en workshop?

…Så kontakt os endelig. Vi er ikke bange for en udfordring, og tilpasser gerne vores undervisningstilbud til jeres uddannelsessted, jeres skole og jeres klasse/hold!

100% Fremmed? skoleformidlere

Workshops afholdes af producent og skolekoordinator Louisa Thorning Blindbæk, i samarbejde med deltagere fra udstillingen, som er vant til eller er blevet trænet i at arbejde med formidling/undervisning. På denne måde kan vi tilbyde en helt unik kombination af information omkring udstillingens temaer, hvor det personlige møde kombineres med faglighed.

Manila Ghafuri

DELTAGER & SKOLEFORMIDLER

25 år / studerer dansk / tidligere flygtning fra Afghanistan

Nawras Al-Hashimi

DELTAGER & SKOLEFORMIDLER

39 / pædagog / tidligere flygtning fra Irak

Hussein Hirey

DELTAGER & SKOLEFORMIDLER

39 år / BA i informationsvidenskab, lærer i modtageklasse / tidligere flygtning fra Somalia

Muhibo Muhudin

DELTAGER & SKOLEFORMIDLER

33 år / HF-studerende/ tidligere flygtning fra Somalia

Usha Balamanoharan

DELTAGER & SKOLEFORMIDLER

47 år / lægesekretær / tidligere flygtning fra Sri Lanka

Louisa Blindbæk

TURNÉKOORDINATOR & SKOLEFORMIDLER

30 år / cand.soc.

Typer af forløb

Følgende typer af forløb kan bookes igennem jeres lokale 100%FREMMED skoleforløbskoordinator.
Forneden kan du se hvad der er med i de forkskellige workshops.

Introduktion

1 time
 • Introduktion til hovedtematikker
 • Rundvisning
 • Baggrund for udstillingen
 • Oplæg til fortsat arbejde

Workshop

2 timer
 • Introduktion til hovedtematikker
 • Rundvisning
 • Baggrund for udstillingen
 • 1-2 workshopøvelser
 • Fokus på de tematikker underviseren vælger

Workshop

3 timer
 • Introduktion til hovedtematikker
 • Rundvisning
 • Baggrund for udstillingen
 • Diverse workshopøvelser
 • Fokus på de tematikker underviseren vælger

”Kære 100% Fremmed? Tusind tak for nogle spændende rundture, fortællinger og undervisningsforløb. Jeg har nu deltaget 3 gange og nye oplysninger og vinkler kommer på hver gang. Eleverne er meget opslugte af de forskellige historier fra flygtninge. Både dem de kan læse sig til og dem der bliver refereret, men særligt ”det levende element” fanger de unges opmærksomhed. I er gode til at gøre undervisningen relevant og nærværende. 1000 tak”


Betina og Maria
jyllingeskole, JYLLINGE

”Kære 100% Fremmed? Tusind tak for nogle spændende rundture, fortællinger og undervisningsforløb. Jeg har nu deltaget 3 gange og nye oplysninger og vinkler kommer på hver gang. Eleverne er meget opslugte af de forskellige historier fra flygtninge. Både dem de kan læse sig til og dem der bliver refereret, men særligt ”det levende element” fanger de unges opmærksomhed. I er gode til at gøre undervisningen relevant og nærværende. 1000 tak”


Eva Scherning

ØSTERVANGSSKOLEN, ROSKILDE

”Som lærer til et valghold med elever i alderen 14-16 år synes jeg at udstillingen er relevant, spændende, æstetisk og aktuel. Den gir’ et indblik i det kunstneriske arbejde, den er filosofisk og den er oplagt at bruge som oplæg til at arbejde med selvportrættet og det at iscenesætte sig selv i den digitale tidsalder, som vi er en del af. 1000 tak til Usha og Louisa for en inspirerende eftermiddag.”


Camilla Jeppesen

KLOSTERMARKSSKOLEN, ROSKILDE

Der kan hentes inspiration fra undervisningsmaterialet fra hhv. mellemtrinnet og udskolingen her:

Download undervisningsmateriale mellemtrin

Download undervisningsmateriale udskoling

Download også

Download opslagsværk

Udstillingen i bogform

Har du flere spørgsmål om undervisningsforløb?

Skriv til projekt@kit.dk

Vi samarbejder med Flygtningebørn.dk

Flygtningebørn.dk er en interaktiv undervisningsportal, der vil klæde lærere, pædagoger og elever på i mødet med flygtningebørn. Portalen skal desuden skabe interaktivitet mellem lærere, pædagoger, flygtningebørn og danske skoleelever over hele landet.